Skip to main content

Podolatrija značenje

šta znači Podolatrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Podolatrija (od grčke reči: pus ge», podos, latreia obožavanje, poštovanje) poštovanje nogu, obožavanje nogu (idola, kumira).

Reč Podolatrija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пус ге», подос, латреиа обожавање, поштовање) поштовање ногу, обожавање ногу (идола, кумира).


Podoreuma med. reumatizam nogu. ...
Podometao sprava koja broji korake pešaka ili konja, brojač koraka, vrstahodom...
Podologija nauka o nogama....
Podolatrija poštovanje nogu, obožavanje nogu ....
Podozoa pl. zool. rod u koji spadaju zglavkari, ljuskari, pauci i dr. ...
Podijum uzvišeno mesto ; podnožje, postolje; prednji deo pozornice . ...
Sve reči na slovo p