Skip to main content

Podozoa značenje

šta znači Podozoa

Na latinici: Definicija i značenje reči Podozoa (od grčke reči: pus gen. podos noga, zoon životinja) pl.zoologija: rod u koji spadaju zglavkari, ljuskari, pauci i dr.

Reč Podozoa sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. пус ген. подос нога, зоон животиња) пл. зоол. род у који спадају зглавкари, љускари, пауци и др.


Podoreuma med. reumatizam nogu. ...
Podometao sprava koja broji korake pešaka ili konja, brojač koraka, vrstahodom...
Podologija nauka o nogama....
Podolatrija poštovanje nogu, obožavanje nogu ....
Podozoa pl. zool. rod u koji spadaju zglavkari, ljuskari, pauci i dr. ...
Podijum uzvišeno mesto ; podnožje, postolje; prednji deo pozornice . ...
Sve reči na slovo p