Skip to main content

Podologija značenje

šta znači Podologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Podologija (od grčke reči: pus gen. pod6s, logf a učenje, nauka) nauka o nogama.

Reč Podologija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пус ген. под6с, логф а учење, наука) наука о ногама.


Podoreuma med. reumatizam nogu. ...
Podometao sprava koja broji korake pešaka ili konja, brojač koraka, vrstahodom...
Podologija nauka o nogama....
Podolatrija poštovanje nogu, obožavanje nogu ....
Podozoa pl. zool. rod u koji spadaju zglavkari, ljuskari, pauci i dr. ...
Podijum uzvišeno mesto ; podnožje, postolje; prednji deo pozornice . ...
Sve reči na slovo p