Skip to main content

Podartritis značenje

šta znači Podartritis

Na latinici: Definicija i značenje reči Podartritis (od grčke reči: pus. gen. podos, arthron zglavak)medicina: v. podagra.

Reč Podartritis sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пус. ген. подос, артхрон зглавак) мед. в. подагра.


Podoreuma med. reumatizam nogu. ...
Podometao sprava koja broji korake pešaka ili konja, brojač koraka, vrstahodom...
Podologija nauka o nogama....
Podolatrija poštovanje nogu, obožavanje nogu ....
Podozoa pl. zool. rod u koji spadaju zglavkari, ljuskari, pauci i dr. ...
Podijum uzvišeno mesto ; podnožje, postolje; prednji deo pozornice . ...
Sve reči na slovo p