Skip to main content

Poderbrod značenje

šta znači Poderbrod

Na latinici: Definicija i značenje reči Poderbrod (hol. poderbrood)trgovina: vrsta šećera, između prostog i rafiniranog.

Reč Poderbrod sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (хол. подерброод) трг. врста шећера, између простог и рафинираног.


Podoreuma med. reumatizam nogu. ...
Podometao sprava koja broji korake pešaka ili konja, brojač koraka, vrstahodom...
Podologija nauka o nogama....
Podolatrija poštovanje nogu, obožavanje nogu ....
Podozoa pl. zool. rod u koji spadaju zglavkari, ljuskari, pauci i dr. ...
Podijum uzvišeno mesto ; podnožje, postolje; prednji deo pozornice . ...
Sve reči na slovo p