Skip to main content

Podest značenje

šta znači Podest

Na latinici: Definicija i značenje reči Podest (od grčke reči: pus, podos noga) arh. odmorište na stepenicama, širi stupanj stepenica.

Reč Podest sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. пус, подос нога) арх. одмориште на степеницама, шири ступањ степеница.


Podoreuma med. reumatizam nogu. ...
Podometao sprava koja broji korake pešaka ili konja, brojač koraka, vrstahodom...
Podologija nauka o nogama....
Podolatrija poštovanje nogu, obožavanje nogu ....
Podozoa pl. zool. rod u koji spadaju zglavkari, ljuskari, pauci i dr. ...
Podijum uzvišeno mesto ; podnožje, postolje; prednji deo pozornice . ...
Sve reči na slovo p