Skip to main content

Podesta značenje

šta znači Podesta

Na latinici: Definicija i značenje reči Podesta (ital. podesta, latinski potestas moć, vlast; nadleštvo; glavar, poglavar) vlastodržac; namesnik, upravnik pokrajine; gradski sudija, gradski načelnik u Italiji.

Reč Podesta sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. подеста, лат. потестас моћ, власт; надлештво; главар, поглавар) властодржац; намесник, управник покрајине; градски судија, градски начелник у Италији.


Podoreuma med. reumatizam nogu. ...
Podometao sprava koja broji korake pešaka ili konja, brojač koraka, vrstahodom...
Podologija nauka o nogama....
Podolatrija poštovanje nogu, obožavanje nogu ....
Podozoa pl. zool. rod u koji spadaju zglavkari, ljuskari, pauci i dr. ...
Podijum uzvišeno mesto ; podnožje, postolje; prednji deo pozornice . ...
Sve reči na slovo p