Skip to main content

Ruderacija značenje

šta znači Ruderacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ruderacija (latinski ruderatio) pravljenje poda ili kaldrme od šljunka ili sitnog kamenja sa cementom.

Reč Ruderacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. рудератио) прављење пода или калдрме од шљунка или ситног камења са цементом.


Rudnik Rudnik je mesto sa koga se eksploatišu razne vrste ruda. Na takvim mes...
Rudisti geol. školjke sa debelim ljušturama koje su živele u periodu kre-de,...
Rudimenti pl. osnove, počeci, prvi pokušaji, prvi pojmovi, osnovna znanja; z...
Rudimentacija zakržljalost, zaostalost u razvitku....
Rudimentaran početni, osnovni; biol. nerazvijen, zaostao u razvitku, zakržljao; ...
Ruderacija pravljenje poda ili kaldrme od šljunka ili sitnog kamenja sa cement...
Sve reči na slovo r