Skip to main content

Ruderacija značenje

šta znači Ruderacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ruderacija (latinski ruderatio) pravljenje poda ili kaldrme od šljunka ili sitnog kamenja sa cementom.

Reč Ruderacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. рудератио) прављење пода или калдрме од шљунка или ситног камења са цементом.


Rudisti geol. školjke sa debelim ljušturama koje su živele u periodu kre-de,...
Rudimenti pl. osnove, počeci, prvi pokušaji, prvi pojmovi, osnovna znanja; z...
Rudimentacija zakržljalost, zaostalost u razvitku....
Rudimentaran početni, osnovni; biol. nerazvijen, zaostao u razvitku, zakržljao; ...
Ruderacija pravljenje poda ili kaldrme od šljunka ili sitnog kamenja sa cement...
Sve reči na slovo r