Skip to main content

Rudimentacija značenje

šta znači Rudimentacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Rudimentacija (od latinske reči: rudimentatio) zakržljalost, zaostalost u razvitku.

Reč Rudimentacija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. рудиментатио) закржљалост, заосталост у развитку.


Rudnik Rudnik je mesto sa koga se eksploatišu razne vrste ruda. Na takvim mes...
Rudisti geol. školjke sa debelim ljušturama koje su živele u periodu kre-de,...
Rudimenti pl. osnove, počeci, prvi pokušaji, prvi pojmovi, osnovna znanja; z...
Rudimentacija zakržljalost, zaostalost u razvitku....
Rudimentaran početni, osnovni; biol. nerazvijen, zaostao u razvitku, zakržljao; ...
Ruderacija pravljenje poda ili kaldrme od šljunka ili sitnog kamenja sa cement...
Sve reči na slovo r