Skip to main content

Rudimentaran značenje

šta znači Rudimentaran

Na latinici: Definicija i značenje reči Rudimentaran (od latinske reči: rudimentarius) početni, osnovni;biologija: nerazvijen, zaostao u razvitku, zakržljao; rudimentarni organi pl. u toku istorijskog razvitka zakržljali organi biljki i životinja koji su izgubili svoju funkciju

Reč Rudimentaran sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. рудиментариус) почетни, основни; биол. неразвијен, заостао у развитку, закржљао; рудиментарни органи пл. у току историјског развитка закржљали органи биљки и животиња који су изгубили своју функцију


Rudnik Rudnik je mesto sa koga se eksploatišu razne vrste ruda. Na takvim mes...
Rudisti geol. školjke sa debelim ljušturama koje su živele u periodu kre-de,...
Rudimenti pl. osnove, počeci, prvi pokušaji, prvi pojmovi, osnovna znanja; z...
Rudimentacija zakržljalost, zaostalost u razvitku....
Rudimentaran početni, osnovni; biol. nerazvijen, zaostao u razvitku, zakržljao; ...
Ruderacija pravljenje poda ili kaldrme od šljunka ili sitnog kamenja sa cement...
Sve reči na slovo r