Skip to main content

Rudisti značenje

šta znači Rudisti

Na latinici: Definicija i značenje reči Rudisti (latinski rudis)geologija: školjke sa debelim ljušturama koje su živele u periodu kre-de, donji kapak bio im je kupastog ili kao rog izvijenog oblika i utvrđen za morsko dno, a gornji ga je zatvarao kao kakav poklopac pomoću veoma jakih „zuba", koji su zalazili u šupljine donjeg kapka.

Reč Rudisti sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. рудис) геол. шкољке са дебелим љуштурама које су живеле у периоду кре-де, доњи капак био им је купастог или као рог извијеног облика и утврђен за морско дно, а горњи га је затварао као какав поклопац помоћу веома јаких „зуба", који су залазили у шупљине доњег капка.


Rudnik Rudnik je mesto sa koga se eksploatišu razne vrste ruda. Na takvim mes...
Rudisti geol. školjke sa debelim ljušturama koje su živele u periodu kre-de,...
Rudimenti pl. osnove, počeci, prvi pokušaji, prvi pojmovi, osnovna znanja; z...
Rudimentacija zakržljalost, zaostalost u razvitku....
Rudimentaran početni, osnovni; biol. nerazvijen, zaostao u razvitku, zakržljao; ...
Ruderacija pravljenje poda ili kaldrme od šljunka ili sitnog kamenja sa cement...
Sve reči na slovo r