Skip to main content

Rul Britanija značenje

šta znači Rul Britanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Rul Britanija engleska rodoljubiva pesma, nazvana po početnim rečima refrena, koji glasi: Rule Britannia, Britannia rule the waves! Britons never shall be slaves! („Vladaj Britanijo, Britanijo, vlada] talasima! Briti nikad neće biti robovi!"); reči od Džemsa Tomsona, muzika od T. Aria (1738).

Reč Rul Britanija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: енглеска родољубива песма, названа по почетним речима рефрена, који гласи: Руле Британниа, Британниа руле тхе wавес! Бритонс невер схалл бе славес! („Владај Британијо, Британијо, влада] таласима! Брити никад неће бити робови!"); речи од Джемса Томсона, музика од Т. Ариа (1738).


Rulo svitak hartije; truba ; valjak, oklagije; valjak za nabijanje drumo...
Rulman muz. brzi triler na dobošu i bubnjevima....
Ruler pl. avion koji se više ne upotrebljava za letenje, nego služi samo u ...
Rulet točak sreće, obrtna okrugla ploča sa crveno i belo obeleže-nim preg...
Rul Britanija engleska rodoljubiva pesma, nazvana po početnim rečima refrena, koji ...
Rulada muz. trk, tehnički složen pasaž u solo-pevanju.Jgoloragura; kup. svi...
Sve reči na slovo r