Skip to main content

Rulman značenje

šta znači Rulman

Na latinici: Definicija i značenje reči Rulman (fr. roulement) muz. brzi triler na dobošu i bubnjevima.

Reč Rulman sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. роулемент) муз. брзи трилер на добошу и бубњевима.


Rulo svitak hartije; truba ; valjak, oklagije; valjak za nabijanje drumo...
Rulman muz. brzi triler na dobošu i bubnjevima....
Ruler pl. avion koji se više ne upotrebljava za letenje, nego služi samo u ...
Rulet točak sreće, obrtna okrugla ploča sa crveno i belo obeleže-nim preg...
Rul Britanija engleska rodoljubiva pesma, nazvana po početnim rečima refrena, koji ...
Rulada muz. trk, tehnički složen pasaž u solo-pevanju.Jgoloragura; kup. svi...
Sve reči na slovo r