Skip to main content

Rulet značenje

šta znači Rulet

Na latinici: Definicija i značenje reči Rulet (fr. roulette) točak sreće, obrtna okrugla ploča sa crveno i belo obeleže-nim pregradama po kojoj se kotrlja loptica od slonove kosti, i broj na kome se zaustavi dobiva; izreckan točkić učvršćen na dršci, kojim se služe obućari, voskari, kolačari, bakroresci i dr.; sprava za umekšavanje koža.

Reč Rulet sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. роулетте) точак среће, обртна округла плоча са црвено и бело обележе-ним преградама по којој се котрља лоптица од слонове кости, и број на коме се заустави добива; изрецкан точкић учвршћен на дршци, којим се служе обућари, воскари, колачари, бакроресци и др.; справа за умекшавање кожа.


Rulo svitak hartije; truba ; valjak, oklagije; valjak za nabijanje drumo...
Rulman muz. brzi triler na dobošu i bubnjevima....
Ruler pl. avion koji se više ne upotrebljava za letenje, nego služi samo u ...
Rulet točak sreće, obrtna okrugla ploča sa crveno i belo obeleže-nim preg...
Rul Britanija engleska rodoljubiva pesma, nazvana po početnim rečima refrena, koji ...
Rulada muz. trk, tehnički složen pasaž u solo-pevanju.Jgoloragura; kup. svi...
Sve reči na slovo r