Skip to main content

Rulada značenje

šta znači Rulada

Na latinici: Definicija i značenje reči Rulada (fr. roulade) muz. trk, tehnički složen pasaž u solo-pevanju.Jgoloragura; kup. svitak mesa.

Reč Rulada sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. роуладе) муз. трк, технички сложен пасаж у соло-певању.Јголорагура; куп. свитак меса.


Rulo svitak hartije; truba ; valjak, oklagije; valjak za nabijanje drumo...
Rulman muz. brzi triler na dobošu i bubnjevima....
Ruler pl. avion koji se više ne upotrebljava za letenje, nego služi samo u ...
Rulet točak sreće, obrtna okrugla ploča sa crveno i belo obeleže-nim preg...
Rul Britanija engleska rodoljubiva pesma, nazvana po početnim rečima refrena, koji ...
Rulada muz. trk, tehnički složen pasaž u solo-pevanju.Jgoloragura; kup. svi...
Sve reči na slovo r