Skip to main content

Ruler značenje

šta znači Ruler

Na latinici: Definicija i značenje reči Ruler (fr. goi!eig)pl. avion koji se više ne upotrebljava za letenje, nego služi samo u pilotskim školama za obuku u voženju po zemlji.

Reč Ruler sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. гои!еиг)пл. авион који се више не употребљава за летење, него служи само у пилотским школама за обуку у вожењу по земљи.


Rulo svitak hartije; truba ; valjak, oklagije; valjak za nabijanje drumo...
Rulman muz. brzi triler na dobošu i bubnjevima....
Ruler pl. avion koji se više ne upotrebljava za letenje, nego služi samo u ...
Rulet točak sreće, obrtna okrugla ploča sa crveno i belo obeleže-nim preg...
Rul Britanija engleska rodoljubiva pesma, nazvana po početnim rečima refrena, koji ...
Rulada muz. trk, tehnički složen pasaž u solo-pevanju.Jgoloragura; kup. svi...
Sve reči na slovo r