Skip to main content

Ruš značenje

šta znači Ruš

Na latinici: Definicija i značenje reči Ruš (eng. rush) v. rat 2.

Reč Ruš sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (енг. русх) в. рат 2.


Rušpa mletački dukat, cekin, zlatnik; rutpija....
Ruš v. rat 2....
Rustikacija život na selu; poseljačivanje, postajaše seljakom...
Rustikalni poljski, seoski, seljački....
Rustikale seljaštvo, život i prilike sela....
Rustika građevina od kamenja otesanog samo na sastavcima...
Sve reči na slovo r