Skip to main content

Ruš značenje

Šta znači Ruš

Na latinici: Definicija i značenje reči Ruš (eng. rush) v. rat 2.

Reč Ruš napisana unazad: šur

Ruš se sastoji od 3 slova.

Šta je Ruš

На Ћирилици: (енг. русх) в. рат 2.

Slično: 
Rušpa mletački dukat, cekin, zlatnik; rutpija....
Ruš v. rat 2....
Rustikacija život na selu; poseljačivanje, postajaše seljakom...
Rustikalni poljski, seoski, seljački....
Rustikale seljaštvo, život i prilike sela....
Rustika građevina od kamenja otesanog samo na sastavcima...
Sve reči na slovo r