Skip to main content

Rustikacija značenje

Šta znači Rustikacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Rustikacija (latinski rusticatio) život na selu; poseljačivanje, postajaše seljakom

Reč Rustikacija napisana unazad: ajicakitsur

Rustikacija se sastoji od 11 slova.

Šta je Rustikacija

На Ћирилици: (лат. рустицатио) живот на селу; посељачивање, постајаше сељаком

Slično: 
Rušpa mletački dukat, cekin, zlatnik; rutpija....
Ruš v. rat 2....
Rustikacija život na selu; poseljačivanje, postajaše seljakom...
Rustikalni poljski, seoski, seljački....
Rustikale seljaštvo, život i prilike sela....
Rustika građevina od kamenja otesanog samo na sastavcima...
Sve reči na slovo r