Skip to main content

Rustikacija značenje

šta znači Rustikacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Rustikacija (latinski rusticatio) život na selu; poseljačivanje, postajaše seljakom

Reč Rustikacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. рустицатио) живот на селу; посељачивање, постајаше сељаком


Rušpa mletački dukat, cekin, zlatnik; rutpija....
Ruš v. rat 2....
Rustikacija život na selu; poseljačivanje, postajaše seljakom...
Rustikalni poljski, seoski, seljački....
Rustikale seljaštvo, život i prilike sela....
Rustika građevina od kamenja otesanog samo na sastavcima...
Sve reči na slovo r