Skip to main content

Rustikale značenje

šta znači Rustikale

Na latinici: Definicija i značenje reči Rustikale (od latinske reči: rusticale) seljaštvo, život i prilike sela.

Reč Rustikale sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. рустицале) сељаштво, живот и прилике села.


Rušpa mletački dukat, cekin, zlatnik; rutpija....
Ruš v. rat 2....
Rustikacija život na selu; poseljačivanje, postajaše seljakom...
Rustikalni poljski, seoski, seljački....
Rustikale seljaštvo, život i prilike sela....
Rustika građevina od kamenja otesanog samo na sastavcima...
Sve reči na slovo r