Skip to main content

Rušpa značenje

šta znači Rušpa

Na latinici: Definicija i značenje reči Rušpa (tur. ru?en sjajan, blistav) mletački dukat, cekin, zlatnik; rutpija.

Reč Rušpa sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. ру?ен сјајан, блистав) млетачки дукат, цекин, златник; рутпија.


Rušpa mletački dukat, cekin, zlatnik; rutpija....
Ruš v. rat 2....
Rustikacija život na selu; poseljačivanje, postajaše seljakom...
Rustikalni poljski, seoski, seljački....
Rustikale seljaštvo, život i prilike sela....
Rustika građevina od kamenja otesanog samo na sastavcima...
Sve reči na slovo r