Skip to main content

Rustika značenje

šta znači Rustika

Na latinici: Definicija i značenje reči Rustika (latinski rustica) građevina od kamenja otesanog samo na sastavcima

Reč Rustika sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. рустица) грађевина од камења отесаног само на саставцима


Rušpa mletački dukat, cekin, zlatnik; rutpija....
Ruš v. rat 2....
Rustikacija život na selu; poseljačivanje, postajaše seljakom...
Rustikalni poljski, seoski, seljački....
Rustikale seljaštvo, život i prilike sela....
Rustika građevina od kamenja otesanog samo na sastavcima...
Sve reči na slovo r