Skip to main content

Rusalke značenje

šta znači Rusalke

Na latinici: Definicija i značenje reči Rusalke (slovački:) pl. kit. šumske i vodene vile kod starih Slovena.

Reč Rusalke napisana unazad: rusalke i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (слов.) пл. кит. шумске и водене виле код старих Словена.

Slično: 
Rušpa mletački dukat, cekin, zlatnik; rutpija....
Ruš v. rat 2....
Rustikacija život na selu; poseljačivanje, postajaše seljakom...
Rustikalni poljski, seoski, seljački....
Rustikale seljaštvo, život i prilike sela....
Rustika građevina od kamenja otesanog samo na sastavcima...
Sve reči na slovo r