Skip to main content

Rusificirati značenje

šta znači Rusificirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Rusificirati (fr. russifier) porusiti, poru-šavati, napraviti u ruskom duhu, napraviti Rusima.

Reč Rusificirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр. руссифиер) порусити, пору-шавати, направити у руском духу, направити Русима.


Rušpa mletački dukat, cekin, zlatnik; rutpija....
Ruš v. rat 2....
Rustikacija život na selu; poseljačivanje, postajaše seljakom...
Rustikalni poljski, seoski, seljački....
Rustikale seljaštvo, život i prilike sela....
Rustika građevina od kamenja otesanog samo na sastavcima...
Sve reči na slovo r