Skip to main content

Rusifikacija značenje

Šta znači Rusifikacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Rusifikacija (Rus, nlat -licatio, latinski facere činiti, učiniti) psJrušavanje, pretvaranje nečega stranog u rusko, pretvaranje u Ruse.

Reč Rusifikacija napisana unazad: ajicakifisur

Rusifikacija se sastoji od 12 slova.

Šta je Rusifikacija

На Ћирилици: (Рус, нлат -лицатио, лат. фацере чинити, учинити) псЈрушавање, претварање нечега страног у руско, претварање у Русе.

Slično: 
Rušpa mletački dukat, cekin, zlatnik; rutpija....
Ruš v. rat 2....
Rustikacija život na selu; poseljačivanje, postajaše seljakom...
Rustikalni poljski, seoski, seljački....
Rustikale seljaštvo, život i prilike sela....
Rustika građevina od kamenja otesanog samo na sastavcima...
Sve reči na slovo r