Skip to main content

Rusofil značenje

Šta znači Rusofil

Na latinici: Definicija i značenje reči Rusofil (Rus. od grčke reči: philos prijatelj, koji voli) prijatelj Rusije i Rusa.

Reč Rusofil napisana unazad: lifosur

Rusofil se sastoji od 7 slova.

Šta je Rusofil

На Ћирилици: (Рус. грч. пхилос пријатељ, који воли) пријатељ Русије и Руса.

Slično: 
Rušpa mletački dukat, cekin, zlatnik; rutpija....
Ruš v. rat 2....
Rustikacija život na selu; poseljačivanje, postajaše seljakom...
Rustikalni poljski, seoski, seljački....
Rustikale seljaštvo, život i prilike sela....
Rustika građevina od kamenja otesanog samo na sastavcima...
Sve reči na slovo r