Skip to main content

Rusofil značenje

šta znači Rusofil

Na latinici: Definicija i značenje reči Rusofil (Rus. od grčke reči: philos prijatelj, koji voli) prijatelj Rusije i Rusa.

Reč Rusofil sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (Рус. грч. пхилос пријатељ, који воли) пријатељ Русије и Руса.


Rušpa mletački dukat, cekin, zlatnik; rutpija....
Ruš v. rat 2....
Rustikacija život na selu; poseljačivanje, postajaše seljakom...
Rustikalni poljski, seoski, seljački....
Rustikale seljaštvo, život i prilike sela....
Rustika građevina od kamenja otesanog samo na sastavcima...
Sve reči na slovo r