Skip to main content

Rusofob značenje

šta znači Rusofob

Na latinici: Definicija i značenje reči Rusofob (Rus, od grčke reči: ph6bos strah) onaj koji se boji Rusa, koji zazire od Rusa, neprijatelj Rusa.

Reč Rusofob sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (Рус, грч. пх6бос страх) онај који се боји Руса, који зазире од Руса, непријатељ Руса.


Rušpa mletački dukat, cekin, zlatnik; rutpija....
Ruš v. rat 2....
Rustikacija život na selu; poseljačivanje, postajaše seljakom...
Rustikalni poljski, seoski, seljački....
Rustikale seljaštvo, život i prilike sela....
Rustika građevina od kamenja otesanog samo na sastavcima...
Sve reči na slovo r