Skip to main content

Rusomanija značenje

šta znači Rusomanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Rusomanija (Rus, od grčke reči: mania pomama, ludilo) preterana ljubav prema Rusiji i svemu ruskom.

Reč Rusomanija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (Рус, грч. маниа помама, лудило) претерана љубав према Русији и свему руском.


Rušpa mletački dukat, cekin, zlatnik; rutpija....
Ruš v. rat 2....
Rustikacija život na selu; poseljačivanje, postajaše seljakom...
Rustikalni poljski, seoski, seljački....
Rustikale seljaštvo, život i prilike sela....
Rustika građevina od kamenja otesanog samo na sastavcima...
Sve reči na slovo r