Skip to main content

Rusvaj značenje

šta znači Rusvaj

Na latinici: Definicija i značenje reči Rusvaj (pere. rusway osramoćen, ponižen) čudo i pokor, velika gužva, metež; bruka.

Reč Rusvaj sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (пере. русwаy осрамоћен, понижен) чудо и покор, велика гужва, метеж; брука.


Rušpa mletački dukat, cekin, zlatnik; rutpija....
Ruš v. rat 2....
Rustikacija život na selu; poseljačivanje, postajaše seljakom...
Rustikalni poljski, seoski, seljački....
Rustikale seljaštvo, život i prilike sela....
Rustika građevina od kamenja otesanog samo na sastavcima...
Sve reči na slovo r