Skip to main content

šap značenje

Šta znači šap

Na latinici: Definicija i značenje reči šap (fr. chappe) 1. konac od otpadaka svile; svila od otpadaka. šap (arap. Sabb,od turske reči: ?ar) 2. stipsa;veterina: zapaljenje papaka (marvena i svinjska zarazna bolest).

Reč šap napisana unazad: paš

šap se sastoji od 3 slova.

Šta je šap

На Ћирилици: (фр. цхаппе) 1. конац од отпадака свиле; свила од отпадака. шап (арап. Сабб, тур. ?ар) 2. стипса; вет. запаљење папака (марвена и свињска заразна болест).

Slično: 
šaptalizirati popravljati vino time što se u širu koja nije dovoljno slatka meće š...
šapka svečana oficirska kapa....
šapirografisati umnožiti, umnožavati rukom napisano na šapirografu. ...
šapirograf sprava za umnožavanje rukopisa, na kojoj se naročitim mastilom napi...
šap 1. konac od otpadaka svile; svila od otpadaka. šap 2. stipsa; vet....
šapti koliba severnoameričkih gorštaka....
Sve reči na slovo sh