Skip to main content

šap značenje

šta znači šap

Na latinici: Definicija i značenje reči šap (fr. chappe) 1. konac od otpadaka svile; svila od otpadaka. šap (arap. Sabb,od turske reči: ?ar) 2. stipsa;veterina: zapaljenje papaka (marvena i svinjska zarazna bolest).

Reč šap sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (фр. цхаппе) 1. конац од отпадака свиле; свила од отпадака. шап (арап. Сабб, тур. ?ар) 2. стипса; вет. запаљење папака (марвена и свињска заразна болест).


Saprofiti med. truležne klice, biljni organizmi koji se — nesposobni da asimi...
Saprostoma med. neprijatan zadah iz usta....
Sapropira med. trula groznica....
Saprogen koji izaziva truljenje; koji je postao truljenjem. ...
Saprinum xex. truležni alkaloid, lešni alkalodi....
Sapremija med. trovanje krvi usled prodiranja u krv bakterija koje izazivaju ...
Sve reči na slovo s