Skip to main content

Saprinum značenje

šta znači Saprinum

Na latinici: Definicija i značenje reči Saprinum (od grčke reči: sapros, od latinske reči: saprinum) xex. truležni alkaloid, lešni alkalodi.

Reč Saprinum sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. сапрос, нлат. сапринум) xеx. трулежни алкалоид, лешни алкалоди.


Saprofiti med. truležne klice, biljni organizmi koji se — nesposobni da asimi...
Saprostoma med. neprijatan zadah iz usta....
Sapropira med. trula groznica....
Saprogen koji izaziva truljenje; koji je postao truljenjem. ...
Saprinum xex. truležni alkaloid, lešni alkalodi....
Sapremija med. trovanje krvi usled prodiranja u krv bakterija koje izazivaju ...
Sve reči na slovo s