Skip to main content

Sapropira značenje

šta znači Sapropira

Na latinici: Definicija i značenje reči Sapropira (od grčke reči: sapros, pur vatra, silna groznica)medicina: trula groznica.

Reč Sapropira sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. сапрос, пур ватра, силна грозница) мед. трула грозница.


Saprofiti med. truležne klice, biljni organizmi koji se — nesposobni da asimi...
Saprostoma med. neprijatan zadah iz usta....
Sapropira med. trula groznica....
Saprogen koji izaziva truljenje; koji je postao truljenjem. ...
Saprinum xex. truležni alkaloid, lešni alkalodi....
Sapremija med. trovanje krvi usled prodiranja u krv bakterija koje izazivaju ...
Sve reči na slovo s