Skip to main content

Saprofiti značenje

šta znači Saprofiti

Na latinici: Definicija i značenje reči Saprofiti (od grčke reči: sapros truo, phyton biljka)medicina: truležne klice, biljni organizmi koji se — nesposobni da asimilišu ugljenu kiselinu i, prema tome, bez biljnog zelenila — hrane mrtvim organskim materi-jama, poglavito bakterije i gljivice.

Reč Saprofiti sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. сапрос труо, пхyтон биљка) мед. трулежне клице, биљни организми који се — неспособни да асимилишу угљену киселину и, према томе, без биљног зеленила — хране мртвим органским матери-јама, поглавито бактерије и гљивице.


Saprofiti med. truležne klice, biljni organizmi koji se — nesposobni da asimi...
Saprostoma med. neprijatan zadah iz usta....
Sapropira med. trula groznica....
Saprogen koji izaziva truljenje; koji je postao truljenjem. ...
Saprinum xex. truležni alkaloid, lešni alkalodi....
Sapremija med. trovanje krvi usled prodiranja u krv bakterija koje izazivaju ...
Sve reči na slovo s