Skip to main content

Saprostoma značenje

šta znači Saprostoma

Na latinici: Definicija i značenje reči Saprostoma (od grčke reči: sapros smrdljiv, stoma usta) med. neprijatan zadah iz usta.

Reč Saprostoma sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. сапрос смрдљив, стома уста) мед. непријатан задах из уста.


Saprofiti med. truležne klice, biljni organizmi koji se — nesposobni da asimi...
Saprostoma med. neprijatan zadah iz usta....
Sapropira med. trula groznica....
Saprogen koji izaziva truljenje; koji je postao truljenjem. ...
Saprinum xex. truležni alkaloid, lešni alkalodi....
Sapremija med. trovanje krvi usled prodiranja u krv bakterija koje izazivaju ...
Sve reči na slovo s