Skip to main content

Saprogen značenje

šta znači Saprogen

Na latinici: Definicija i značenje reči Saprogen (od grčke reči: sapros, gen- koren od gignomai nastati, postati, roditi se) koji izaziva truljenje; koji je postao truljenjem.

Reč Saprogen sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. сапрос, ген- корен од гигномаи настати, постати, родити се) који изазива труљење; који је постао труљењем.


Saprofiti med. truležne klice, biljni organizmi koji se — nesposobni da asimi...
Saprostoma med. neprijatan zadah iz usta....
Sapropira med. trula groznica....
Saprogen koji izaziva truljenje; koji je postao truljenjem. ...
Saprinum xex. truležni alkaloid, lešni alkalodi....
Sapremija med. trovanje krvi usled prodiranja u krv bakterija koje izazivaju ...
Sve reči na slovo s