Skip to main content

šapirograf značenje

šta znači šapirograf

Na latinici: Definicija i značenje reči šapirograf (nem. Schapirograph) sprava za umnožavanje rukopisa, na kojoj se naročitim mastilom napisano prenosi na spra-vljenu hartiju; otisci se dobivaju kao kod hektografa

Reč šapirograf sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нем. Сцхапирограпх) справа за умножавање рукописа, на којој се нарочитим мастилом написано преноси на спра-вљену хартију; отисци се добивају као код хектографа


Saprofiti med. truležne klice, biljni organizmi koji se — nesposobni da asimi...
Saprostoma med. neprijatan zadah iz usta....
Sapropira med. trula groznica....
Saprogen koji izaziva truljenje; koji je postao truljenjem. ...
Saprinum xex. truležni alkaloid, lešni alkalodi....
Sapremija med. trovanje krvi usled prodiranja u krv bakterija koje izazivaju ...
Sve reči na slovo s