Skip to main content

šapirografisati značenje

Šta znači šapirografisati

Na latinici: Definicija i značenje reči šapirografisati (nem. schapirographieren) umnožiti, umnožavati rukom napisano na šapirografu.

Reč šapirografisati napisana unazad: itasifargoripaš

šapirografisati se sastoji od 15 slova.

Šta je šapirografisati

На Ћирилици: (нем. сцхапирограпхиерен) умножити, умножавати руком написано на шапирографу.

Slično: 
šaptalizirati popravljati vino time što se u širu koja nije dovoljno slatka meće š...
šapka svečana oficirska kapa....
šapirografisati umnožiti, umnožavati rukom napisano na šapirografu. ...
šapirograf sprava za umnožavanje rukopisa, na kojoj se naročitim mastilom napi...
šap 1. konac od otpadaka svile; svila od otpadaka. šap 2. stipsa; vet....
šapti koliba severnoameričkih gorštaka....
Sve reči na slovo sh