Skip to main content

šapka značenje

Šta znači šapka

Na latinici: Definicija i značenje reči šapka (rus. šapka) svečana oficirska kapa.

Reč šapka napisana unazad: akpaš

šapka se sastoji od 5 slova.

Šta je šapka

На Ћирилици: (рус. шапка) свечана официрска капа.

Slično: 
šaptalizirati popravljati vino time što se u širu koja nije dovoljno slatka meće š...
šapka svečana oficirska kapa....
šapirografisati umnožiti, umnožavati rukom napisano na šapirografu. ...
šapirograf sprava za umnožavanje rukopisa, na kojoj se naročitim mastilom napi...
šap 1. konac od otpadaka svile; svila od otpadaka. šap 2. stipsa; vet....
šapti koliba severnoameričkih gorštaka....
Sve reči na slovo sh