Skip to main content

šaptalizirati značenje

šta znači šaptalizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči šaptalizirati (fr. chaptaliser) popravljati vino time što se u širu koja nije dovoljno slatka meće šećer, a suvišna kiselina odstranjuje ugljenokiselim krečom (naziv po francuskom hemičaru Šaptalu, 1756 — 1832).

Reč šaptalizirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (фр. цхапталисер) поправљати вино тиме што се у ширу која није довољно слатка меће шећер, а сувишна киселина одстрањује угљенокиселим кречом (назив по франц. хемичару Шапталу, 1756 — 1832).


Saprofiti med. truležne klice, biljni organizmi koji se — nesposobni da asimi...
Saprostoma med. neprijatan zadah iz usta....
Sapropira med. trula groznica....
Saprogen koji izaziva truljenje; koji je postao truljenjem. ...
Saprinum xex. truležni alkaloid, lešni alkalodi....
Sapremija med. trovanje krvi usled prodiranja u krv bakterija koje izazivaju ...
Sve reči na slovo s