Skip to main content

Sat značenje

šta znači Sat

Na latinici: Definicija i značenje reči Sat Sat je originalno definisan u Egiptu kao 1/24 dana, barano na njihovom duodecimalnom sistemu brojenja. U modernoj upotrebi, sat je redefinisan kao jedinica za vreme koja traje 60 minuta ili 3.600 sekundi.

Reč Sat sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: Сат је оригинално дефинисан у Египту као 1/24 дана, барано на њиховом дуодецималном систему бројења. У модерној употреби, сат је редефинисан као јединица за време која траје 60 минута или 3.600 секунди.


Sat Sat je originalno definisan u Egiptu kao 1/24 dana, barano na njihovom...
Saturnit čin. mrka olovna ruda....
Saturnijski prastari, staro-drevni; jednostavan, srećan; saturnijski stih staro...
Saturnizam med. trovanje olovom, olovna bolest....
Saturnalije pl. svečanosti u čast Saturna kod Rimljana, slavljene početkom dece...
Saturn 1. mit. po starorimskoj legendi, najstariji kralj Lacijuma, zatim bo...
Sve reči na slovo s