Skip to main content

Saturnizam značenje

šta znači Saturnizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Saturnizam (od latinske reči: saturnismus)medicina: trovanje olovom, olovna bolest.

Reč Saturnizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. сатурнисмус) мед. тровање оловом, оловна болест.


Sat Sat je originalno definisan u Egiptu kao 1/24 dana, barano na njihovom...
Saturnit čin. mrka olovna ruda....
Saturnijski prastari, staro-drevni; jednostavan, srećan; saturnijski stih staro...
Saturnizam med. trovanje olovom, olovna bolest....
Saturnalije pl. svečanosti u čast Saturna kod Rimljana, slavljene početkom dece...
Saturn 1. mit. po starorimskoj legendi, najstariji kralj Lacijuma, zatim bo...
Sve reči na slovo s