Skip to main content

Saturnit značenje

šta znači Saturnit

Na latinici: Definicija i značenje reči Saturnit (latinski Saturnus olovo, od grčke reči: nastavak - ites) čin. mrka olovna ruda.

Reč Saturnit sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. Сатурнус олово, грч. наставак - итес) чин. мрка оловна руда.


Sat Sat je originalno definisan u Egiptu kao 1/24 dana, barano na njihovom...
Saturnit čin. mrka olovna ruda....
Saturnijski prastari, staro-drevni; jednostavan, srećan; saturnijski stih staro...
Saturnizam med. trovanje olovom, olovna bolest....
Saturnalije pl. svečanosti u čast Saturna kod Rimljana, slavljene početkom dece...
Saturn 1. mit. po starorimskoj legendi, najstariji kralj Lacijuma, zatim bo...
Sve reči na slovo s