Skip to main content

Saturn značenje

šta znači Saturn

Na latinici: Definicija i značenje reči Saturn (latinski Saturnus) 1. mit. po starorimskoj legendi, najstariji kralj Lacijuma, zatim bog useva i zemljoradnje, docnije smatran kao grčki Kronos; 2.astronomija: posle Jupitera najveća planeta Sunčanog sistema, u ravni njegova polutara lebdi sistem od tri prstena koji se sastoje od velikog broja vrlo malih pratilaca (tela koja optiču oko Saturna); 3.hemija: olovo.

Reč Saturn sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. Сатурнус) 1. мит. по староримској легенди, најстарији краљ Лацијума, затим бог усева и земљорадње, доцније сматран као грчки Кронос; 2. астр. после Јупитера највећа планета Сунчаног система, у равни његова полутара лебди систем од три прстена који се састоје од великог броја врло малих пратилаца (тела која оптичу око Сатурна); 3. хем. олово.


Sat Sat je originalno definisan u Egiptu kao 1/24 dana, barano na njihovom...
Saturnit čin. mrka olovna ruda....
Saturnijski prastari, staro-drevni; jednostavan, srećan; saturnijski stih staro...
Saturnizam med. trovanje olovom, olovna bolest....
Saturnalije pl. svečanosti u čast Saturna kod Rimljana, slavljene početkom dece...
Saturn 1. mit. po starorimskoj legendi, najstariji kralj Lacijuma, zatim bo...
Sve reči na slovo s