Skip to main content

šatirati značenje

Šta znači šatirati

Na latinici: Definicija i značenje reči šatirati (nem. Schatten senka, schattieren)slikarstvo: senčiti, osenčiti, osenčavati, nijan-sirati.

Reč šatirati napisana unazad: itaritaš

šatirati se sastoji od 8 slova.

Šta je šatirati

На Ћирилици: (нем. Сцхаттен сенка, сцхаттиерен) слик. сенчити, осенчити, осенчавати, нијан-сирати.

Slično: 
šatula kutija za čuvanje dragocenosti; privatna kasa jednog vladaoca....
šator poljska, naročito vojnička kolibice od platna na štapovima; šatra, ...
šatobrijan kuv. pržena goveđa pečenica....
šato 2. zamak, dvorac....
šatlena 1. upravnica zamka; 2. pojas u obliku lanca, sa torbicom, koji dame...
šatirati slik. senčiti, osenčiti, osenčavati, nijan-sirati....
Sve reči na slovo sh