Skip to main content

šatlena značenje

Šta znači šatlena

Na latinici: Definicija i značenje reči šatlena (fr. chatelaine) 1. upravnica zamka; 2. pojas u obliku lanca, sa torbicom, koji dame nose oko struka.

Reč šatlena napisana unazad: aneltaš

šatlena se sastoji od 7 slova.

Šta je šatlena

На Ћирилици: (фр. цхателаине) 1. управница замка; 2. појас у облику ланца, са торбицом, који даме носе око струка.

Slično: 
šatula kutija za čuvanje dragocenosti; privatna kasa jednog vladaoca....
šator poljska, naročito vojnička kolibice od platna na štapovima; šatra, ...
šatobrijan kuv. pržena goveđa pečenica....
šato 2. zamak, dvorac....
šatlena 1. upravnica zamka; 2. pojas u obliku lanca, sa torbicom, koji dame...
šatirati slik. senčiti, osenčiti, osenčavati, nijan-sirati....
Sve reči na slovo sh