Skip to main content

šato značenje

Šta znači šato

Na latinici: Definicija i značenje reči šato (fr. chateau, latinski castellum) 2. zamak, dvorac.

Reč šato napisana unazad: otaš

šato se sastoji od 4 slova.

Šta je šato

На Ћирилици: (фр. цхатеау, лат. цастеллум) 2. замак, дворац.

Slično: 
šatula kutija za čuvanje dragocenosti; privatna kasa jednog vladaoca....
šator poljska, naročito vojnička kolibice od platna na štapovima; šatra, ...
šatobrijan kuv. pržena goveđa pečenica....
šato 2. zamak, dvorac....
šatlena 1. upravnica zamka; 2. pojas u obliku lanca, sa torbicom, koji dame...
šatirati slik. senčiti, osenčiti, osenčavati, nijan-sirati....
Sve reči na slovo sh