Skip to main content

šatobrijan značenje

Šta znači šatobrijan

Na latinici: Definicija i značenje reči šatobrijan (fr. chateaubriand) kuv. pržena goveđa pečenica.

Reč šatobrijan napisana unazad: najirbotaš

šatobrijan se sastoji od 10 slova.

Šta je šatobrijan

На Ћирилици: (фр. цхатеаубрианд) кув. пржена говеђа печеница.

Slično: 
šatula kutija za čuvanje dragocenosti; privatna kasa jednog vladaoca....
šator poljska, naročito vojnička kolibice od platna na štapovima; šatra, ...
šatobrijan kuv. pržena goveđa pečenica....
šato 2. zamak, dvorac....
šatlena 1. upravnica zamka; 2. pojas u obliku lanca, sa torbicom, koji dame...
šatirati slik. senčiti, osenčiti, osenčavati, nijan-sirati....
Sve reči na slovo sh