Skip to main content

šator značenje

Šta znači šator

Na latinici: Definicija i značenje reči šator (pere. cader, catr,od turske reči: cadir) poljska, naročito vojnička kolibice od platna na štapovima; šatra, čador.

Reč šator napisana unazad: rotaš

šator se sastoji od 5 slova.

Šta je šator

На Ћирилици: (пере. цадер, цатр, тур. цадир) пољска, нарочито војничка колибице од платна на штаповима; шатра, чадор.

Slično: 
šatula kutija za čuvanje dragocenosti; privatna kasa jednog vladaoca....
šator poljska, naročito vojnička kolibice od platna na štapovima; šatra, ...
šatobrijan kuv. pržena goveđa pečenica....
šato 2. zamak, dvorac....
šatlena 1. upravnica zamka; 2. pojas u obliku lanca, sa torbicom, koji dame...
šatirati slik. senčiti, osenčiti, osenčavati, nijan-sirati....
Sve reči na slovo sh