Skip to main content

Ser značenje

Šta znači Ser

Na latinici: Definicija i značenje reči Ser (eng. sir) gospodin; izraz kojim se oslovljavaju vitezovi i baroneti i koji se stavlja pred kršteno ime; izraz kojim se oslovljava svaki otmen čovek, samo bez pominjanja imena; izraz kojim se oslovlja-vaju kralj i prinčevi;isto znači i od sirijske reči:

Reč Ser napisana unazad: res

Ser se sastoji od 3 slova.

Šta je Ser

На Ћирилици: (енг. сир) господин; израз којим се ословљавају витезови и баронети и који се ставља пред крштено име; израз којим се ословљава сваки отмен човек, само без помињања имена; израз којим се ословља-вају краљ и принчеви; уп. сир.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s