Skip to main content

Serpentist značenje

šta znači Serpentist

Na latinici: Definicija i značenje reči Serpentist (ital. serpentone) muz. onaj koji svira u serpent.

Reč Serpentist sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. серпентоне) муз. онај који свира у серпент.


Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s