Skip to main content

Sertaun značenje

Šta znači Sertaun

Na latinici: Definicija i značenje reči Sertaun (port. sertao) udaljena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije.

Reč Sertaun napisana unazad: nuatres

Sertaun se sastoji od 7 slova.

Šta je Sertaun

На Ћирилици: (порт. сертао) удал>ена, још некултивисана унутрашњост Бразилије.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s